ECOprojektowanie

Najważniejszy dla nas jest klient i jego marzenie, które chcemy urzeczywistnić.
Projektujemy zarówno domy jak i całe zadania inwestycyjne.
Nasze działania zawsze zaczynamy od szczegółowego poznania celu projektu.
Ważne jest także budżet oraz planowany termin realizacji.

Dzięki powyższym informacjom proponujemy najkorzystniejsze rozwiązania: technologa, modele domów, teren i mała architektura.
Wielkość domu jest praktycznie nieograniczona.
Doradzamy najadekwatniejszy wariant wyposażenia od deweloperskiego aż „pod klucz”.
Dzięki solidnym partnerom realizujemy niestandardowe rozwiązania, dopasowane do indywidualnych potrzeb tj.
  • wsparcie Doradcy energetycznego, który dopasuje ofertę źródło energii elektrycznej i cieplnej, rozszerzone o opcjonalne rozwiązania tj. carport, ładowarka samochodowa, magazyn energii itp.,
  • projekt wnętrza domu wraz z listą zakupów wyposażenia ujętego w projekcie,
  • projekt zagospodarowania terenu na którym powstanie dom oraz wsparcie ogrodnika,
Generalna zasada jest taka – inwestycja musi być ECO, w szerokim tego słowa znaczeniu.
Mimo iż część domów może być realizowana tylko na zgłoszenie, bez pozwolenia na budowę, to należy pamiętać o tym, że potrzebne jest opracowanie niezbędnej dokumentacji.
Dom realizowany na zgłoszenie jest często kontrolowany przed jego oddaniem do użytkowania.

Powiedz nam czego potrzebujesz
– a my to zrealizujemy.