Wyposażenie

Najważniejszy dla nas jest klient i jego marzenie, które chcemy urzeczywistnić.
Nasze działania zaczynamy od poznania naszego klienta i zebrania wszelkich jego wyobrażeń i potrzeb dotyczących wymarzonego domu.
Ważne są także jego możliwości finansowe oraz termin realizacji, jeśli takowy jest określony.

Dzięki powyższym informacjom wiemy, która seria domów będzie odpowiedzią na powyższe kryteria.
A dzięki znajomości budżetu i oczekiwanego terminu realizacji, doradzamy najadekwatniejszy wariant wyposażenia od deweloperskiego aż „pod klucz”.
Dzięki solidnym partnerom, możemy naszym klientom zaproponować także dodatkowe, niestandardowe rozwiązania dopasowane do ich indywidualnych potrzeb tj.
  • wsparcie asystenta OZE, który dopasuje i zaproponuje indywidulaną ofertę odnawialnych źródeł energii rozszerzoną o opcjonalne rozwiązania tj. carport, ładowarki energetyczne, magazyny energii itp.,
  • projekt wnętrza domu wraz z listą zakupów wyposażenia ujętego w projekcie,
  • projekt terenu, działki na którym stanie dom oraz wsparcie ogrodnika,
  • i inne…
Sukcesywnie rozbudowujemy naszą Ofertę Usług Dodatkowych

Powiedz nam czego potrzebujesz
– a my to zrealizujemy.